FOLLOW PLATIA
 

Prawn Linguini ‘Makaronada me Garides’

Prawns tossed in spaghetti w/ tomato, olives, feta