FOLLOW PLATIA
 

Prawns Saganaki

Sautéed in a rich tomato sauce & ouzo, mild chilli, topped w/ feta, served w/ karvelli bread