FOLLOW PLATIA
 

Prawns Saganaki -GF available-

Sautéed in a rich tomato sauce & ouzo, mild chilli, topped w/ feta cheese, served w/ karvelli bread